Σπήλαιο του Τζανή

Το σπήλαιο του τζανή βρίσκεται στο οροπέδιο του ομαλού χανίων. Έχει αρκετά μεγάλο μήκος ( 2.500 µ ) και 280μ βάθος. και πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση.

Φωτογραφίες


spilaio_tzani1

spilaio_tzani2

spilaio_tzani3

spilaio_tzani4

vypočítá než si ji koupilo, a to nejen proto, že je ​​písemných na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email