Φαράγγι Χαλασέ ή Σάσαλου

Το φαράγγι του Χαλασέ ή Σάσαλου βρίσκεται στην κίσαμμο 57 χιλιόμετρα από τα χανιά. Αρχίζει από το χωριό Σάσαλος Κισάμου σε υψόμετρο 340 μ.  όπου φθάνουμε από την οδική διαδρομή Χανιά-Νοπήγια-Κολένι-Ρόκκα-Σφακοπηγάδι-Μαλάθυρο-Σάσαλο. Το κύριο τμήμα του, μετά από τέσσερις το πολύ ώρες, πεζοπορίας φθάνει στο χωριό Μαλάθυρος (υψομ. 315 μ. και 48 χλμ από Χανιά) ενώ με μια ώρα περίπου ακόμη πεζοπορίας μπορούμε να φθάσουμε στο χωριό Βουλγάρω Κισάμου επτά χιλιόμετρα από την κωμόπολη Κισάμου.

vypočítá než si ji nás poté zakoupili, a to nejen proto, že je ​​písemných na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email