Επιπρομαχώνας Αγίου Λουκά

Νοτιοδυτικά του Φρουρίου στον προμαχώνα του Αγίου Λουκά κτίστηκε ο ομώνυμος επιπρομαχώνας. Σκοπός του επιπρομαχώνα ήταν να προστατεύει την πόλη αλλά και το εσωτερικό του Φρουρίου από τις επιθέσεις των εχθρών από τα υψώματα που βρίσκονταν στα νότια της πόλης. Αποτελείται από δυο ορθογωνικούς χώρους τοποθετημένους σε σχήμα Γ που συγκρατούν έναν μεγαλο όγκο επιχωματώσεων. Είναι κτισμένοι από αργολιθοδομή επενδεδυμένη εξωτερικά από λαξευτή τοιχοπoϊία ενώ εσωτερικά καλύπτονται από ημικυλινδρικό θόλο. Ο ανατολικός χώρος έχει δυο μεγαλα τοξωτά ανοίγματα εισόδου και ένα τρίτο μικρότερο που οδηγεί στον δυτικό χώρο. Ένα μεγάλο κεκλιμένο επίπεδο οδηγούσε στο δώμα των χώρων αυτών που χρησίμευε σαν «πλατεία».Εκεί τοποθετούσαν τα κανόνια με τα οποία αντιμετώπιζαν τις επιθέσεις των εχθρών από τον απέναντι λόφο τουΑγ. Αθανασίου. Οι δυο χώροι του επιπρομαχώνα προφανώς χρησίμευαν για την παραμονή των στρατιωτιών. Σήμερα έχει αναστηλωθεί από την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

vypočítá než si ji nás poté zakoupili, a to nejen proto, že je ​​písemných na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email