Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η πρόταση για την ίδρυση του Τμήματος αυτού εισήχθη προς συζήτηση στη Σύγκλητο και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 96/3-11-2002. Οι τρεις πρώτοι τομείς έχουν περιεχόμενο, το οποίο υποδηλώνεται επακριβώς από τον τίτλο. Συγκεκριμένα, το Τμήμα θα είναι προσανατολισμένο και προς μία οικολογική αντιμετώπιση του αρχιτεκτονικού, του αστικού, του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και της αρχιτεκτονικής τοπίου. Ένα Τμήμα, το οποίο θα λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν την σχέση κλειστών χώρων και την επιρροή τους στο περιβάλλον και την οικολογία της περιοχής. Επίσης, θα λαμβάνει υπ' όψιν του τη διατήρηση, συντήρηση-προστασία και αποκατάσταση των μνημείων, των οικοσυστημάτων και των φυσικών πηγών καθώς και τη φυσική διαδικασία ανακύκλωσης σαν μέρος του σχεδιασμού και της διαχείρισης του χώρου. Ο τέταρτος τομέας έχει σαν αντικείμενο τις ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες εμπλέκονται στη διδασκαλία αντιστοίχων μαθημάτων κατασκευών, αντοχής υλικών, τεχνολογίας υλικών κ.λπ

Κανονισμός Σπουδών


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ' Επιλογή

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Γενικού Τμήματος


Πρόεδρος : Καθηγήτρια Καραμάνου-Ροδολάκη Ζωή

Αναπληρωτής Προέδρου : Καθηγητής Μαρμαράς Εμμανουήλ

Γραμματέας : Μαλανδράκη Γαλάτεια

Ιστότοπος: http://www.arch.tuc.gr/

Γραμματεία τηλ: 2821037104, 2821037103, 2821037102 fax: 2821037183 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vypočítá než si ji koupilo, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg pamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email