ΑΤΕΙ Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999  2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου  Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης με οργανωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, και με βασικούς στόχους τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι νέο Τμήμα στο ΤΕΙ Κρήτης, είναι οργανωμένο στους παρακάτω τρεις τομείς:

Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων

Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας


Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

 

Διοικητικό Προσωπικό Παραρτήματος        Εκτύπωση         E-mail
Γραμματείες Τμημάτων

Γραμματεία Παραρτήματος
Νίκη Γεiτονα
28210-23.058
εσωτερικό: 158
gitonachania.teicrete.gr


Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικής
Αναστασία Καρναβά
28210-23.006
εσωτερικό: 106
karnavachania.teicrete.gr

Ελένη Ζυμβραγού
28210-23.006
εσωτερικό: 106
zemachania.teicrete.gr

Ελένη Σεϊμένη
28210-23.006
εσωτερικό: 106
seimenichania.teicrete.gr

Γραμματεία Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Αναστασία Τσακιρίδου
Προϊσταμένη
28210-23.010
εσωτερικό: 110
natasachania.teicrete.gr

Γιούλη Μαρκουλάκη
28210-23.057
εσωτερικό: 157
markoulakichania.teicrete.gr


Βιβλιοθήκη

Ειρήνη Κατράκη
Προϊσταμένη
28210-23.109
εσωτερικό: 109
rkatrakichania.teicrete.gr

Πόπη Γκατζούνη
28210-23.109
εσωτερικό: 109
kalliopichania.teicrete.gr

Ανδρέας Λουραντάκης
28210-23.109
εσωτερικό: 109
louradchania.teicrete.gr

Δημήτρης Χαρτζουλάκης
Τεχν. Υποστήριξη
28210-23.073
εσωτερικό: 173
hartzoulchania.teicrete.gr
Γραφείο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Αντώνιος Ζερβουδάκης
Τεχν. Υπεύθυνος Δικτύου Παραρτήματος
28210-23.049
εσωτερικό: 149
administratorchania.teicrete.gr

Νίκος Λυμπεράκης
28210-23.049
εσωτερικό: 149
nikoschania.teicrete.gr

Δημήτρης Μαρτίκας
28210-23.049
εσωτερικό: 149
dmartchania.teicrete.gr

Οικονομικές Υπηρεσίες Παραρτήματος

Αντώνης Κουτσουπάκης
Οικονομική διαχείριση
28210-23.053
εσωτερικό: 153
akoutschania.teicrete.gr
Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων

Κατερίνα Μπενάκη
Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
28210.23.060
εσωτερικό: 160
benakikchania.teicrete.gr

Πόπη Τσίτου
Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
28210-23.060
εσωτερικό: 160
ptsitouchania.teicrete.gr


Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας

Αλεξία Λίτσιου
Θέματα Σίτισης-Στέγασης
28210.23.054
εσωτερικό: 154
litsiouchania.teicrete.gr

Τεχνική Υπηρεσία

Βαγγέλης Τζαβόπουλος
Υπεύθυνος τεχν. Υπηρεσίας, ΕΤΠ
28210-23.050
εσωτερικό: 150
tzvanchania.teicrete.gr

Δημήτρης Πατεράκης
ΕΤΠ
28210-23.062
εσωτερικό: 162
dimpatchania.teicrete.gr

Μανόλης Χλωράκης
ΕΤΠ - Φωτοτυπικό
28210-23.063
εσωτερικό: 163
mxlorchania.teicrete.gr

Αντώνης Τσακίρης
ΕΤΠ
28210-23.050
εσωτερικό: 150
tsakirischania.teicrete.gr

Μπάμπης Λιγοψυχάκης
ΕΤΠ
28210-23.050
εσωτερικό: 150
ligochania.teicrete.gr


Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Αλεξάνδρα Κουρουτάκη
28210-23.015
εσωτερικό: 115
kouroutakichania.teicrete.gr


Γραφείο Διασύνδεσης

Βαγγέλης Καρτσωνάκης
28210-23.058
εσωτερικό: 158
kartsonakischania.teicrete.gr

vypočtená než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email