Δήμος Ινναχωρίου

Δήμος Ινναχωρίου

 

Δήμος Ινναχωρίου: Πληθυσμός: 1443, Έκταση: 136716 στρ.
Κ. Κάμπου
Πληθυσμός: 194, Έκταση: 24194 στρ., Ορεινό
Κ. Περιβολίων
Πληθυσμός: 38, Έκταση: 4724 στρ., Ορεινό
Κ. Στροβλών
Πληθυσμός: 185, Έκταση: 27918 στρ., Ορεινό
Κ. Κεφαλίου
Πληθυσμός: 150, Έκταση: 10222 στρ., Ορεινό
Κ. Βλάτους
Πληθυσμός: 191, Έκταση: 12147 στρ., Ορεινό
Κ. Αμυγδαλοκεφαλίου
Πληθυσμός: 156, Έκταση: 10762 στρ., Ημιορεινό
Κ. Βάθης
Πληθυσμός: 203, Έκταση: 35252 στρ., Ημιορεινό
Κ. Ελους ( Έδρα Δήμου )
Πληθυσμός: 326, Έκταση: 11497 στρ., Ορεινό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμαρχος: Κουκουράκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Έλος, 730 12 Βάθη
Τηλέφωνο: (2822)3 40000
Fax: (2822)3 40010
HTTP:http://www.inachoriou.gov.gr/portal/page/portal/inachoriou/
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email