Μονή Βαλσαμόνερου

Η Μονή Βαλσαμονέρου βρίσκεται 54 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά από το Ηράκλειο σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τη διασταύρωση του δρόμου πριν τις Καμάρες, στα Βορίζια. Είναι κατασκευή των πρώτων χρόνων της Ενετοκρατίας. Σώζονται επιγραφές χρονολογούμενες στα 1332. Αρχικά, στις αρχές 14ου αιώνα, οικοδομήθηκε το βόρειο κλίτος, αφιερωμένο στην Παναγία και αργότερα, μεταξύ 1400 και 1428, προστέθηκε το νότιο κλίτος αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και το εγκάρσιο, γύρω στα 1438, αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο (σημαντικός τοπικός άγιος, εορτάζεται στις 27 Αυγούστου),που τις αγιογραφίες στους τοίχους του έκανε ο περίφημος Κρητικός ζωγράφος Κωνσταντίνος Ρίκος, και αργότερα ο εξωνάρθηκας. Όλες οι αγιογραφίες του ναού είναι σημαντικές και αντιπροσωπευτικά δείγματα μιας σπουδαίας τέχνης που άκμασε της εποχή της Ενετοκρατίας σε ολόκληρη τη Κρήτη, της ζωγραφικής και ιδιαίτερα της αγιογραφίας, από την οποία βγήκε και ο παγκόσμια γνωστός «Ελ Γκρέκο».Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν αναστηλωτικές επεμβάσεις στη Μονή (1947), υπό τον γνωστό Έλληνα αρχαιολόγο Ν. Πλάτωνα και σήμερα συνεχίζονται από την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

vypočítá než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg vzpomenout vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email