Φαράγγι Αστριτσίου

Οι ρεματιές του φαραγγιού έχουν μήκος ρεματιών περί τα 8χλμ. και υπάρχουν πολλά πλατάνια. Στη θέση Ρεματιές υπάρχουν εκκλησίες με ιστορική σημασία και ένα σπήλαιο, ο Νεραϊδόσπηλιος. Καθ΄όλη τη διαδρομή συναντώνται πηγές μόνιμης ροής, που δημιουργούν έναν όμορφο χώρο αναψυχής.


​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se umístěný. Nic s tableta ne.

Print Email