Σπήλαιο Κουρούπηδω

Το Σπήλαιο Κουρούπηδω βρίσκεται στο Κόκκινο Χωριό, 11 χλµ από το Βάµο. Η είσοδος του είναι τόσο στενή που µόνο έρποντας για µερικά µέτρα µπορεί να εισέλθει κανείς.  Μετά διανοίγεται µικρός θάλαµος µε λίγο ψηλώτερη οροφή αλλά αµέσως συνεχίζουµε πάλι
έρποντας.  Μετά από λίγα µέτρα αφ'ότου περάσουµε από τα στενά σηµεία διανοίγεται ένας χώρος αµφιθεατρικά πολύ ευρύχωρος µε ψηλή οροφή και αµέτρητους σταλαγµίτες µικρούς κυρίως αλλά και σταλακτίτες και κολώνες. Από εκεί ακριβώς διανοίγονται επίσης δυο πηγάδια παράλληλα, βάθους περίπου δέκα µέτρων, µε λεκάνες νερού στον πυθµένα.

​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg vzpomenout vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email