ΚΤΕΛ Υπεραστικών γραμμών Χανια - Ομαλος - Αλμυριδα

Χανιά - Ομαλός Κάθε μέρα
06:15 07:30 08:30 14:00
Τμή εισιτηρίου = 6,20 €
Διάκεια διαδρομής = περίπου 45'
Παλαιόχωρα - Ομαλός Δευτέρα - Σάββατο
06:15
Τιμή εισιτηρίου = 5,80 €
Διάκεια διαδρομής = περίπου 1 ώρα
Σούγια - Ομαλός Δευτέρα - Σάββατο
07:00
Τιμή εισιτηρίου = 4,20 €
Διάκεια διαδρομής = περίπου 1 ώρα
Ομαλός - Χανιά Κάθε μέρα
07:15 08:30 09:30 15:00
Τμή εισιτηρίου = 6,20 €
Διάκεια διαδρομής = περίπου 45'

 

Χανιά - Αλμυρίδα Δευτέρα - Παρασκευή
11:00 14:30 18:45
Σάββατο
08:00 11:00 14:30 18:45
Κυριακή
08:45 14:30 18:45
Αλμυρίδα - Χανιά Δευτέρα - Παρασκευή
07:00 09:40 15:10 19:15
Σάββατο
09:40 11:30 15:10* 19:15
* = Αναχόρηση 16:30 από Βάμο
Κυριακή
09:35 15:00 19:35
Τιμή εισιτηρίου = 2,60 € | Διάρκεια διαδρομής = περίπου 30'

​​počítáno než si ji nás poté zakoupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email