Πλατεία Μάχης της Κρήτης

Posted in Πλατείες Χανιά

Η πλατεία μάχης της κρήτης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των χανίων στην οδό Κοτσάμπαση & Μάϊος 1941.

Print