Επισκοπικό Μέγαρο

Το κτίριο, στα νότια του τεμένους, θεωρείται πως ήταν το επισκοπικό μέγαρο, λόγω της γειτνίασής του με τον καθεδρικό ναό την εποχή της Ενετοκρατίας, χωρίς όμως να είναι αποδεδειγμένο λόγω των ελάχιστων αναφορών, που καθιστούν δύσκολη την ταύτισή του. Αποτελείται από δύο κτίσματα, από τα οποία το μεγαλύτερο διαθέτει έναν ενιαίο χώρο, που καλύπτεται με καμάρες, ενώ το μικρότερο προστέθηκε μεταγενέστερα.

vypočítá než si ji koupilo, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg pamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email