Αποθήκη Πυροβολικού

Σύμφωνα με τα ενετικά σχεδιαγράμματα το πρώτο κτίριο που συναντάμε αμέσως μετά την ανατολική είσοδο του Φρουρίου είναι μια αποθήκη για την φύλαξη του πυροβολικού. Κτίστηκε περίπου στα 1580-1581, όταν ρέκτορας ήταν ο Bernando Pollani. Αποτελείται από δυο ορόφους, που διαχωρίζονταν με ξύλινο μεσοπάτωμα. Στο ισόγειο φυλάσσονταν ο βαρύς οπλισμός όπως τα κανόνια ενώ στον όροφο άλλα ελαφρύτερα εφόδια του εξοπλισμού τους. Είναι κατασκευασμένο από αργολιθοδομή με επίχρισμα. Στην κύρια όψη του έχει τέσσερα τοξωτά ανοίγματα όπου πάνω από τους πεσσούς τους διακρίνονται εντοιχισμένες δυο πλάκες που πιθανότατα είχαν κάποιο ανάγλυφο οικόσημο σήμερα κατεστραμμένο. Στο εσωτερικό του κτιρίου μια σειρά απο τρείς πεσσούς στον άξονα του μήκους του στηρίζεται το ξύλινο μεσοπάτωμα. Για τη στέγαση του κτιρίου χρησιμοποιούνται εσωτερικά δυο ημικυκλικές καμάρες ενώ εξωτερικά διαμορφώνεται σε δώμα. Τα νερά από το δώμα οδηγούνταν με την βοήθεια ενός κλειστού αγωγού σε δεξαμενή στα βόρεια του προμαχώνα του Αγίου Ηλία. Ο αγωγός αυτός στηρίζεται πάνω σε τόξο κάτω από το οποίο περνά ο κεντρικός δρόμος από την κύρια πύλη του φρουρίου. Σήμερα το κτίριο έχει αναστηλωθεί από την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χρησιμοποιείται για περιοδικές εκθέσεις.


​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg pamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email